Yüksek Komiserler Kurulu’nun 25/04/2019 tarih ve 778/Y-4 sayılı toplantısında alınan karar gereği;

 

2019 Yılı At Yarışları Genel Hükümlerinin “İlk Defa Koşulara Katılacak Safkan İngiliz ve Arap Atlarının Start Denemesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 14.maddesinin (c), (ğ), (h) ve (j) bentlerinin;

 

(c) İlk defa start denemesine tabi tutulacak atlar için sahibi, vekili veya antrenörünün, atın koşuya deklare olacağı günden önce start deneme komisyonundan start denemelerinde başarılı olduğuna dair olumlu rapor ve atın koşturulması için izin belgesi alması gerekmektedir.”

 

(ğ) Start denemelerinde, atların yaş gruplarına göre ayrılması ve tek seferde 6 (altı) adete kadar atın start denemesine alınması gerekmektedir.”

 

(h) ilk defa start denemesine tabi tutulacak atlar start makinesine 2 (iki) dakika içerisinde giriş yapmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde startta girmeyen atın start denemesi geçersiz sayılacaktır.”

 

(j) Komisyon üyeleri tarafından düzenlenen formlar dikkate alınarak, atın herhangi bir problem yaşamadığı anlaşıldığı takdirde, olumlu rapor düzenlenir, atın koşturulması için izin belgesi verilir.”

 

Şeklinde değiştirilmesine karar verilmiş ve Yarış Otoritesi Bakanlık Makamınca da onaylanmıştır.

 

 

İlgililere ilanen duyurulur.