İSTANBUL

KOŞU NO: 3

7 numarada kayıtlı NEDİMHAN isimli atın antrenörü Sedat ÇİFTÇİ’ nin kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 9, 3 ve 4 numaralı atların binicilerinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir.Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

8 numaraya kayıtlı olarak koşan SCIFO isimli atın antrenörü Engin KARATAŞ, atını yeterince eğitmeyerek start makinesinden geç çıkış yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numaraya kayıtlı olarak koşan COSMIC DANCER isimli atın aprantisi Mertcan ÇELİK, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir. 

YARIŞIN VİDEOSU

PROTESTO VİDEOSU

KOŞU NO: 5

8 numaraya kayıtlı MAVİŞİM isimli at, start makinesine geç giriş yapması ve suçunun tekerrür etmesinden dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9.maddesinin (j) bendi uyarınca 15 (on beş) gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklanmış ayrıca antrenörü Cemil TURAN, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

10 numarada kayıtlı RIGHT HUNTER isimli atın antrenörü Fahrettin GEZİCİ’ nin kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 10 numaralı atın kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir.Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

2 numaraya kayıtlı olarak koşan DEPOSITORY isimli atın jokeyi Özcan YILDIRIM, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

YARIŞIN VİDEOSU

PROTESTO VİDEOSU

KOŞU NO: 8

1 numaraya kayıtlı olarak koşan ALY WINS isimli atın antrenörü Aydın KÜÇÜKAKSOY, atını yeterince eğitmeyerek start makinesinden geç çıkış yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numaraya kayıtlı olarak koşan WOLF CREEK isimli atın antrenörü Yılmaz KAHRAMAN, atını yeterince eğitmeyerek start makinesinden çıktıktan sonra durarak koşuya adapte olamamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

14 numaraya kayıtlı olarak koşan SUN OF THE ROSE isimli atın antrenörü Berkan KAÇMAZ, atını yeterince eğitmeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

ELAZIĞ

KOŞU NO: 3

7 numarada kayıtlı BABA MUHTEREM isimli at starttan çıkmaması nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi gereğinde yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir. 7 Numarada kayıtlı BABA MUHTEREM isimli atın antrenörü Orhan BAKIR atını yeterince eğitmemesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

13 Numarada kayıtlı BOLT GIRL isimli ata binen Mehmet Ali AKTÜRK start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası (b-1) ve (c) bentleri gereğince 458 Tl para cezası ve 7 gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici olarak sanat icra etmekten yasaklama cezası verilmiştir.

YARIŞIN VİDEOSU

KOŞU NO: 4

2 numaraya kayıtlı KIRKPINAR isimli atın binicisi İsmail KATI yarış yerlerinin düzenini bozduğundan dolayı ifadeye davet edilmiştir.

KOŞU NO: 5

1 numaraya kayıtlı OSMANİYE ÇOCUĞU isimli atın binicisi Müslüm CANPOLAT koşu boyunca 10 kamçı kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini belirtmiştir.

KOŞU NO: 7

6 numarada kayıtlı BEIELLA STAR isimli at start hakeminin emrine girmemiş ve koşmamıştır. BEIELLA STAR adlı ata, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi gereğinde yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

6 Numarada kayıtlı BEIELLA STAR isimli atın antrenörü Muhammet KARALI' ya atını yeterince eğitmemesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

5 Numarada kayıtlı TOUCH GREY isimli ata binen Burak BEKTAŞ koşunun 800 metrelerinde kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır