KOMİSERLER KURULU KARARI

6 numaraya kayıtlı olarak koşan GARZAN ATEŞİ isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numaraya kayıtlı olarak koşan GARZAN ATEŞİ isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK, koşu içerisinde ve sonrasında yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozduğundan dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.