İzmir 8.YARIŞ GÜNÜ RAPORU.

ÇIKAN ATLAR 

KOSU NO 1.AT NO 3. At Adı USTAOĞLU ÇIKIŞ NEDENİ ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU

KOŞU NO: 5

5 numarada kayıtlı ZAMANA KARŞI isimli atın jokeyi Onur ÖZTÜRK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

2 numarada kayıtlı isimli PERİ RUHSAR isimli at start makinasından çıkış yapmadığından yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi uyarınca koşulara katılmaktan yasaklanmasına,

2 numarada kayıtlı isimli PERİ RUHSAR isimli atın antrenörü Varol KELLECİ atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

3 numarada kayıtlı LADY HATUN isimli atın aprantisi Alperen OLUK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

 

Ankara 9.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

ANTRENÖR DEĞİŞİKLİĞİ :

KOSU NO 7. AT NO 7. At Adı  TRUSTABLE ATIN ANTRENÖRÜ  KAZIM YILDIZ ÇIKIŞ NEDENİ  RAPORLU OLMASI ATIN DEĞİŞEN ANTRENÖRÜ AT SAHİBİ 

KOŞU NO: 6

4 Numarada kayıtlı GAZIBORA KHAN (GB) isimli atın antrenörü Sönmez BİLGİÇ yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

7 Numarada kayıtlı TRUSTABLE isimli ata binen Mert Ali SOLMAZ son düzlükte usulüne uygun olmayan sayıda kamçı kullanmasından dolayı (7 Adet) tahkikat başlatılmıştır.