İSTANBUL

KOŞU NO: 3

3 numarada kayıtlı AGA OSMAN isimli atın antrenörü Zeki FIRAT’ ın kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 5 ve 4 numaralı atların jokeylerinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir.Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

PROTESTONUN VİDEOSU

7 numaraya kayıtlı olarak koşan LIONS ROSE isimli atın jokeyi Nevzat AVCİ, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

6 numaraya kayıtlı LAST CHALLENGER isimli at start makinesine giriş yapmamasından dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9.maddesinin (j) bendi uyarınca 15 gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklanmış ayrıca antrenörü Hüseyin ŞİMŞEK, atını yeterince eğitmeyerek start makinesine giriş yapamamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

4 numaraya kayıtlı olarak koşan DARK PRINCESS isimli at start makinesine geç giriş yapması ve suçunun tekerrür etmesinden dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9.maddesinin (j) bendi uyarınca 15 gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklanmış ayrıca antrenörü Erkut KOCA, atını yeterince eğitmeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

16 numaraya kayıtlı olarak koşan SALONIQUE isimli atın antrenörü Berkan KAÇMAZ, atını yeterince eğitmeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

19 numaraya kayıtlı olarak koşan ZEHTER isimli atın jokeyi Ahmet ÇELİK, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

ADANA

KOŞU NO: 1

05.05.2019 tarihinde yapılan 7. koşuda 10 numaralı HANIM HANIM isimli atın binicisi R. BAYRAM ( 8 adet ) ve 10. koşuda 15 numaralı SILVER STROM isimli atın binicisi B. OKANDE (11 adet ) son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmalarından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmalarını yasal süreleri sonunda Kurulumuza vermeleri istenmişti. Savunmalarını 12/05/2019 Pazar günü Kurulumuza vermişlerdir, ancak savunmaları yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 4

4.Koşuda, 3 numaralı ÇÖREKLİREİSİ isimli at starttan çıkmadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü A. ÇIKMAN 'a atını iyi antrene ettirmediği için ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 5

5.koşuda, 1 numaralı BİLGİNKADİR isimli atın binicisi T. BALİ, son düzlükte yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.