ANKARA

KOŞU NO: 2

11 Numarada kayıtlı BOĞAÇHAN isimli atın antrenörü Hüseyin ATAŞ yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 121. maddesi ikinci fıkrası gereğince 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

11 Numarada kayıtlı BOĞAÇHAN isimli atın jokeyi Harun KILIÇARSLAN yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 121. maddesi ikinci fıkrası gereğince 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

9 Numarada kayıtlı MADALYON isimli ata binen Hışman ÇİZİK son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri ve ikinci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

3 numarada kayıtlı ARDALI isimli at starttan çıkmaması nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

3 Numarada kayıtlı ARDALI isimli atın antrenörü Alper CİĞER yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

 

KOCAELİ

KOŞU NO: 3

2 numarada kayıtlı BAVİ REŞ isimli atın antrenörü Mehmet Emin BAHÇİVANCI, kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde 6 ve 11 numaralı atların jokeylerinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiş, koşu kurulumuzca incelenmiş olup protestonun reddine karar verilmiştir.

6 numaraya kayıtlı FOR THE KING isimli atın binicisi Mehmet GÜNDÜZELİ, son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kedisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini belirtmiştir.

11 numaraya kayıtlı JUST RUN isimli atın binicisi Mehmet KAYA son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten ve suçunu tekerrürden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendi ve 2. fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

YARIŞIN VİDEOSU

 ASLAN isimli atın antrenörü Fehmi DEMİR biniciye at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirmesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliği 123. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 4

7 numaraya kayıtlı YILDIZLI ASLAN isimli atın antrenörü Fehmi DEMİR biniciye at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirmesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliği 123. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 7

11 numaraya kayıtlı CEYLİNİM isimli atın antrenörü Beyda TANRIKULU biniciye at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirmesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliği 123. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.