11 numaralı DİLARA GÜLÜ isimli atın binicisi Galip KILIÇ, koşunun 800 metrelerinde hatalı kamçı kullanmasından dolayı (rakip ata kamçı ile vurmak) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6 Maddesine gereğince, bir yıl içerisinde 3. defa aynı fiili işlemesi sebebiyle 28 gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama ve 458 TL para cezası verilmek üzere dosyanın Yüksek Komiserler Kuruluna gönderilmesine, ayrıca kesin sonuç gelinceye kadar yönetmeliğin 9/n maddesi gereği yarışlara kaydolmaktan TEDBİREN yasaklama cezası verilmesine karar verilmiştir.

YARIŞIN VİDEOSU