İSTANBUL

KOŞU NO: 1

6 numaraya kayıtlı KWEUKE isimli atın antrenörü Ergün USLU, atını yeterince eğitmeyerek start makinesinden çıkış yapamamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

5 numaraya kayıtlı olarak koşan KAZDAĞI isimli atın jokeyi Mehmet KAYA, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet etmemiştir. Konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilip savunması alındıktan sonra kurulumuzca karar verilecektir.

KOŞU NO: 8

2 numaraya kayıtlı olarak koşan CRAZY CHICK isimli atın antrenörü Sedat ÖZÖLKE, atını yeterince eğitmeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

ELAZIĞ

KOŞU NO: 3

13 numarada kayıtlı WHITE FACE isimli at start makinesinden geç çıkmıştır (100 m.). WHITE FACE adlı ata, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi gereğinde yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

13 numarada kayıtlı WHITE FACE isimli atın antrenörü Mahmut KEKLİK'e atını yeterince eğitmemesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

7 numarada kayıtlı HERON isimli at start makinesinden çıkmamış ve koşmamıştır. HERON adlı ata, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi gereğinde yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

7 numarada kayıtlı HERON isimli atın antrenörü Faik ALTIN atını yeterince eğitmemesinden dolayı, komiserler kuruluna davet edilmiştir.

6 numaraya kayıtlı MELİKHAN adlı at muayene yerinde gözleri kapatılarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket edilmiştir. Konu ili ilgili antrenör Abdulkadir GÜRGÖZE'nin savunması alınmış ancak savunması yeterli görülmediğinden, 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.