ANKARA

KOŞU NO: 1

27.04.2019 tarihinde 5. koşuda 6 Numarada kayıtlı ÖMER IN MY HEART isimli ata binen Sadettin BOYRAZ son 200 metrede iç kulvardan dış kulvara doğru kulvar değişikliği yapmasından dolayı Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış savunması 16.05.2019 tarihinde Kurulumuza ulaşmış ve 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR verilmiştir.

KOŞU NO: 6

5 Numarada kayıtlı MAYISYAĞMURU isimli atın antrenörü Casim KATI yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

10 numarada kayıtlı MI MONETA isimli at starttan çıkmaması nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

10 Numarada kayıtlı MI MONETA isimli atın antrenörü Savaş DEMİR yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır3

İZMİR

KOŞU NO: 1

11 numarada kayıtlı isimli NATALIE isimli at startı geciktirdiğinden yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi uyarınca koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numarada kayıtlı NATALIE isimli atın antrenörü Cuma YILDIRIM atının startı geciktirmesi ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 4

6 numarada kayıtlı WRITE TO ELLIE isimli atın jokeyi Atakan Cem DAĞDEVİREN yarışın yaklaşık son 600 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

1 numarada kayıtlı ADNANBEY isimli atın jokeyi Dorukhan PALAUR son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

2 numarada kayıtlı BIG INVINCIBLE isimli atın jokeyi Cem ŞEN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numarada kayıtlı GÜRBÜZÜN GÜLÜ isimli atın jokeyi Mustafa TARHAN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

13 numarada kayıtlı TENİGÜL isimli atın antrenörü Aziz TEKE atının starttan sağlıklı çıkış yapmaması ve koşuya adapte olamaması dolayısıyla atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiştir. Aziz TEKE savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO: 8

3 numarada kayıtlı ASYAFIRTINASI isimli atın aprantisi Alperen OLUK start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuyu beşinci olarak bitiren 14 numarada kayıtlı KADERİN OĞLU isimli atın aprantisi Berkan ULUKAN’ ın koşu sonrası yapılan tartısında 400 gr. kilo fazlalığı olduğu tespit edilmiş ve resen protesto çekilmiştir.Yapılan inceleme sonucunda protestonun reddine karar verilmiştir.

14 numarada kayıtlı KADERİN OĞLU isimli atın antrenörü Bülent KAYALI tartı yükümlülüğünü yerine getirmediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 120/6. maddesi gereği (19.05.2019 gününden başlamak üzere) 15 (onbeş) gün süreyle sanat icrasından men ayrıca 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

14 numarada kayıtlı KADERİN OĞLU isimli atın aprantisi Berkan ULUKAN tartı yükümlülüğünü yerine getirmediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiştir. Berkan ULUKAN savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

Yarışın Videosu

Protesto