KOŞU NO: 1

7 numaraya kayıtlı BOĞDAN isimli atın antrenörü Erdal ÇEŞME, deklare ettiği binici Sefer DEMİR' in raporlu olması nedeniyle yerine binici tayini yapması gerektiği kendisine bildirildiği halde, yeterli zaman ve atanabilecek binici olmasına rağmen binici ataması yapmak yerine atını koşudan çıkararak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

8 numaraya kayıtlı KAYAADA isimli atın antrenörü Erdal ÇEŞME, deklare ettiği apranti Kaancan GÖKÇE' nin raporlu olması nedeniyle yerine binici tayini yapması gerektiği kendisine bildirildiği halde, yeterli zaman ve atanabilecek apranti mevcut olmasına rağmen apranti ataması yapmak yerine atını koşudan çıkararak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

7 numaraya kayıtlı BAŞANSOY isimli atın antrenörü Erdal ÇEŞME, deklare ettiği apranti Sefer DEMİR' in raporlu olması nedeniyle yerine binici tayini yapması gerektiği kendisine bildirildiği halde, yeterli zaman ve atanabilecek apranti mevcut olmasına rağmen apranti ataması yapmak yerine atını koşudan çıkararak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numaraya kayıtlı KAYAKAMASI isimli atın antrenörü Erdal ÇEŞME, deklare ettiği apranti Kaancan GÖKÇE' nin raporlu olması nedeniyle yerine binici tayini yapması gerektiği kendisine bildirildiği halde, yeterli zaman ve atanabilecek apranti mevcut olmasına rağmen apranti ataması yapmak yerine atını koşudan çıkararak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. 

BURSA

Koşuda 6 numarada kayıtlı SILVER WOLF isimli atın Antrenörü AHMET ÖCAL, 4 numarada kayıtlı DUDE isimli atın, atının aksiyonunu son düzlükte bozduğu gerekçesiyle koşuya protesto çekmiştir. Yapılan inceleme sonucunda; Protesto oy birliği ile reddedilmiştir.

Koşuda 4 numarada kayıtlı DUDE isimli atın Binicisi KADİR TOKAÇOĞLU, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici KADİR TOKAÇOĞLU; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 6 numarada kayıtlı SILVER WOLF isimli atın Binicisi MUSTAFA ÇİÇEK, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici MUSTAFA ÇİÇEK; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 14 numarada kayıtlı ZEYTİN DALIM isimli at start hakemi emrine girmemiştir. Atın Antrenörü RAMAZAN COŞKUN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 14 numarada kayıtlı ZEYTİN DALIM isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği; (15 GÜN)yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

KOŞU NO: 2

Koşuda 3 numarada kayıtlı YUMRUK isimli atın Binicisi MURAT GÜNDÜZELİ, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici MURAT GÜNDÜZELİ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 6 numarada kayıtlı KUTLUŞAHİM isimli atın Binicisi ONUR YILDIZ, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici ONUR YILDIZ; ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 4

Koşuda 7 numarada kayıtlı KAPTAN EVO isimli at, koşu sırasında tökezleyerek binicisini düşürmüştür.

Koşuda 12 numarada kayıtlı ELLİBEŞ isimli atın Binicisi DURMUŞ MALATYALI, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici DURMUŞ MALATYALI; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

Koşuda 7 numarada kayıtlı ÇETİN CEVİZ isimli at koşuya başlamamıştır. Atın Antrenörü İSMAİL ALPUĞUR; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 7 numarada kayıtlı ÇETİN CEVİZ isimli at, koşuya başlamadı. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği; (15 GÜN)yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

Koşuda 8 numarada kayıtlı FREYJA isimli at koşuya 15-20 boy geç başlamıştır. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör MERT BİLDİK; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 8

Koşuda 4 numarada kayıtlı IRRSISTIBLE isimli at koşuya başlamamıştır. Atın Antrenörü ORKUN ÖZELCANAT; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 4 numarada kayıtlı IRRSISTIBLE isimli at, koşuya başlamadı. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği; (15 GÜN)yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.