Koşuda 6 numarada kayıtlı KAYI OVASI isimli atın Binicisi MEHMET KAYA, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici MEHMET KAYA; 6132 Sayılı Kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (B-1) ve (C) bendleri gereğince 458 TL para cezası ve 7 gün sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

YARIŞIN VİDEOSU