ANKARA

KOŞU NO: 7

3 Numarada kayıtlı TAŞRALI isimli atın antrenörü Halil KABUKCI Aksesuar ve diğer malzemelerin renginin forma rengine uymamasından dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 31 Maddesinin üçüncü fıkrası ve 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

 

KOCAELİ

KOŞU NO: 7

13 numaraya kayıtlı BAVYERA isimli atın antrenörü Yüksel TALUK biniciye at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirmesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliği 123. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.