KOŞU NO: 2

10 numaralı KUYUMCU isimli atın binicisi Hasan ALTINDAĞ, koşunun son düzlüğünde hatalı kamçı kullanmıştır (atın boyun bölgesine vurmak). Bu nedenle binici Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6/ Maddesi gereği 458 TL para cezası ve 7 (yedi) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici olarak sanat icrasından yasaklama cezası ile verilmiştir.

Elazığ 2.Koşu

KOŞU NO: 5

5 numaraya kayıtlı YAKAMOZBEY adlı atın binicisi Vedat KIZMAZ, koşunun 1200 metrelerinde hatalı kamçı kullanarak (Atın boyun bölgesine vurmak) yarış kurallarını ihlal etmiştir. Binici kurulumuza çağrılmış, savunma istem tebligatı yapılmış olup, 7 gün içerisinde konu ile ilgili ifade vereceğini bildirmiştir.

Elazığ 5.Koşu