Komiserler Kurulu Kararlari

KOŞU NO: 4 

8 numarada kayıtlı BIG DADAŞ isimli atın antrenörü Veysel AKBAŞ yarış usul ve esaslarına aykırı hareketi nedeniyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

2 numarada kayıtlı MIZZEN OF TURKEY İsimli atın antrenörü, 11 numarada kayıtlı WAIT FOR IT isimli atın jokeyinin kendi atını engellediği gerekçesiyle yarışa protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protesto kabul edilerek derece değişikliğine gidilmiştir. At Yarışları Yönetmeliğinin 122. maddesi 7. fıkrası gereğince, (gayri resmi sıralama 11,4,2,3,10 iken) aşağıdaki şekilde derece değişikliği yapılmasına karar verilmiş ve sıralama;

1 inci 4 haşa no’lu İPEKKIZ

2 inci 2 haşa no’ MIZZEN OF TURKEY

3 inci 11 haşa no’lu WAIT FOR IT

4 üncü 3 haşa no’lu GALYALILAR

5 inci 10 haşa no’lu UTKUNBABA şeklinde kesinleşmiştir. 

11 numarada kayıtlı WAIT FOR IT isimli atın jokeyi Dorukhan PALAUR son düzlükte hatalı kulvar değiştirerek protestoya neden olduğundan (derece değişikliği) savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiştir. Dorukhan PALAUR savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza getireceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır

YARIŞIN VİDEOSU 

YARIŞIN PROTESTO VİDEOSU