İSTANBUL

KOŞU NO: 4

4 numaraya kayıtlı olarak koşan BEYAZÜZÜM isimli atın jokeyi Ahmet ÇELİK, son viraj dönülürken yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

6 numaraya kayıtlı CİHANIN OĞLU isimli at start makinesinden çıkış yapmaması ve suçunun tekerrür etmesinden dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9.maddesinin (j) bendi uyarınca 15 (on beş) güne kadar süreyle koşulara katılmaktan yasaklanmış ayrıca antrenörü Şükrü ÇELİK, atını yeterince eğitmeyerek start makinesinden çıkış yapmamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

 

BURSA

KOŞU NO: 3

Koşuda 7 numarada kayıtlı DİDACTİC isimli at, koşuya 20-30 boy geç başlamıştır. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör ATAKAN ŞIVGIN; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) ve (B-1) Bendleri gereğince İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

Koşuda 1 numarada kayıtlı GREAT ATTACK isimli atın Binicisi BURAK AKÇAY, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici BURAK AKÇAY; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 8 numarada kayıtlı ÜLDES isimli atın Binicisi ONUR YILDIZ, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici ONUR YILDIZ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 7

Koşuda 1 numarada kayıtlı ÇELİKKALKAN isimli atın Antrenörü RAMAZAN TAŞDELEN, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Antrenör RAMAZAN TAŞDELEN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır