Türkiye Jokey Kulübü Hara/Aşım İstasyonlarında 2019 yılı aşım sezonunda, misafir pansiyoner aygır statüsünde aşım yapacak aygırların (Arap/İngiliz) belirlenmesi için kapalı zarf usulü ile yapılacak müracaatlar bugün (21 Kasım 2018 Çarşamba)  itibariyle kabul edilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda;

1) Hara/Aşım İstasyonu ve Hipodrom Müdürlükleri ile www.tjk.org internet sitesinden temin edilebilecek matbu formlar,

2) Aygırın 15 Şubat öncesi - 30 Haziran sonrası aşım yapmayacağına dair matbu taahhütnamenin,

Aygır sahibi veya resmi vekili (ortak sahipli aygırlar için, başvuru dilekçesi ve taahhütnamenin her ortak tarafından imzalanması ya da ortaklar tarafından bir ortağa/üçüncü bir şahsa verilen vekâletnamenin müracaat dilekçesine eklenmesi gerekmektedir) tarafından doldurulup imzalanarak kapalı zarfa yerleştirildikten sonra, zarfın üzerine “2019 Aşım Sezonu” ifadesi ile “Aygır Sahibinin Adı/Soyadı” ve “Aygır Adının” yazılarak, 30 Kasım 2018 Cuma günü saat 16.00’ya kadar İstanbul’da Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürlüğü Yazı İşleri Şefliği’ne diğer illerde ise Hara/Aşım İstasyonu ve Hipodrom Müdürlükleri Muhasebe Birimlerine teslim edilmesi gerekmektedir. 

Yapılan tüm başvurular “Misafir Aygır Talimatnamesi” hükümlerine göre değerlendirilecektir.  

 

Not: Aşım yeri tercihlerinde, aygırın aşım yapacağı ünitelerin öncelik sırasına göre belirtilmesi ve her ünite için aşım ücretinin aynı veya ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin Misafir Aygır Talimatnamesinin 2. maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

TJK Aygırlarının 2019 Aşım Sezonu Bilgileri için TIKLAYINIZ

Müracaat Dilekçesi için TIKLAYINIZ

Taahhütname için TIKLAYINIZ

Misafir Aygır Talimatnamesi için TIKLAYINIZ

Misafir Aygır Talimatnamesinde yapılan değişiklikler için TIKLAYINIZ