25 Mayıs İzmir Şirinyer Hibodromu'nda son 400 den Güzpınarı dış kulvara doğru gitmek isterken koşu kamerasından baktınmı sanki hafif foul Ostwind varmış gibi görünüp protesto kamerasından baktımı Ostwınd isimli safkana bir temas görünmeyip Güzpınarı yarışı ikinci bitiriyor Ostwınd koşuyu 6. Bitiriyor koşuya pretosto çekiliyor koşu sıralaması değişiyor Ostwind 5. alınıyor Güzpınarı 6.alınıyor skandal karara aynı gün İzmir yarış komiserler bir imza daha atıyorlar. 2-Bedwul yarışıının sıra değişikliği yapılmasıda skandal bir karar olup

KOŞU NO: 5

6 numarada kayıtlı JOYCE isimli at start makinasından çıkış yapmadığından yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi uyarınca koşulara katılmaktan yasaklanmasına,

6 numarada kayıtlı JOYCE isimli atın antrenörü Başol ÖZGÜR atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitememesi nedeniyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numarada kayıtlı OSTWIND İsimli atın antrenörü, 5 numarada kayıtlı GÜZ PINARI isimli atın jokeyinin kendi atını engellediği gerekçesiyle yarışa protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protesto kabul edilerek derece değişikliğine gidilmiştir. At Yarışları Yönetmeliğinin 122. maddesi 7. fıkrası gereğince, (gayri resmi sıralama 1,5,4,15,8 iken) aşağıdaki şekilde derece değişikliği yapılmasına karar verilmiş ve sıralama;

1 inci 1 haşa no’lu BERFİKO

2 inci 4 haşa no’ GÜRBÜZÜN GÜLÜ,

3 inci 15 haşa no’lu STAR IN TURKEY,

4 üncü 8 haşa no’lu LUSSO MILAN

5 inci 11 haşa no’lu OSTWIND şeklinde kesinleşmiştir. 

5 numarada kayıtlı GÜZ PINARI isimli at ise 6. sıraya alınmıştır.

5 numarada kayıtlı GÜZ PINARI isimli atın aprantisi Arif Okan PAZAR son düzlükte hatalı kulvar değiştirerek protestoya neden olduğundan (derece değişikliği) savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve aynı tarihte savunmasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 122/7. Maddesi (d) bendi gereği ( 28.05.2019 gününden başlamak üzere) 10 (on) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

Protesto Kararı

Yarışın Videosu