İSTANBUL

KOŞU NO: 5

4 numaraya kayıtlı olarak koşan DOĞA KANUNU isimli atın antrenörü Velat KARAKUŞ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet verdiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numaraya kayıtlı olarak koşan RAMPAGE isimli at start makinesine geç giriş yapması ve suçunun tekerrür etmesinden dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9.maddesinin (j) bendi uyarınca 15 (on beş) güne kadar süreyle koşulara katılmaktan yasaklanmış ayrıca antrenörü Akif YILMAZ, atını yeterince eğitmeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numaraya kayıtlı olarak koşan YEDİTEPE isimli atın antrenörü Enver MUTLU, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet verdiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 6

8 numaraya kayıtlı olarak koşan GONCANUR isimli atın deklareli aprantisi Burak AKÇAY, koşu öncesinde tartı ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Açılan soruşturma kapsamında yapılan araştırma neticesinde apranti Burak AKÇAY' ın savunması haklı görülmüştür.

KOŞU NO: 8

7 numaraya kayıtlı olarak koşan SAETTA isimli atın jokeyi Akın SÖZEN, son viraja girilirken yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

4 numaraya kayıtlı olarak koşan DALOĞLU isimli atın antrenörü İsmet ERDEM, deklare ettiği seyisi doping mahallinde bulundurmaması sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır.Antrenör İsmet ERDEM' in savunması haklı görülmüştür.

5 numaraya kayıtlı olarak koşan YOLKIRAN isimli atın aprantisi Mazlum Pir DEMİR, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numaraya kayıtlı olarak koşan DERİNDENİZ isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

 

ADANA

KOŞU NO: 7

7.Koşuda, koşuyu 3. olarak bitiren 9 numaralı LADY TULPAR isimli atın antrenörü A. ÇİFTÇİ, koşuyu 2. olarak bitiren 2 numaralı ZAFER MEYDANI isimli ata son 300 metrede kendi atına faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto reddedilmiştir.

Yine aynı koşuda, 4 numaralı MISTER RAIN isimli atın binicisi M. AKYAVUZ, son 200 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 8

8.Koşuda, koşuyu 3. olarak bitiren 1 numaralı BORDEAUX isimli atın antrenörü A.ÇİFTÇİ, koşuyu 2. olarak bitiren 2 numaralı MY DEAR GIRL isimli ata son 100 metrede ve 2. olarak bitiren 2 numaralı MY DEAR GIRL isimli atın antrenörü S. ALTUNDAĞ ise, koşuyu 1. olarak bitiren 3 numaralı RONESANS isimli ata son 50 metrede kendi atlarına faul yapıldığı gerekçesiyle protesto çekmişlerdir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde 2. gelen atın 1. gelen ata çektiği protesto kabul edilerek sıralama 3-2-1-7 iken , 2-1-3-7 şeklinde değiştirilmiştir. 3 numaralı RONESANS isimli atın binicisi U TEMUR, son 200 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket ederek derece değişikliğine neden olduğundan 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 122/7. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 10 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.