ŞANLIURFA

KOŞU NO: 4

4 nolu ORANGE BLOSSOM isimli atın binicisi İ.ÇİZİK' ın start çıkışı yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket ettiğinden dolayı ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve Yönetmeliğinin 117. maddesinin 4-a bendi gereğince İHTAR cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 6

5 nolı KARABİBERİM isimli atın binici İ.ÇİZİK' in son düzlükte fazla kamçıdan dolayı savunması istenmiştir.

KOŞU NO: 7

3. gelen 10 nolu IKADOR isimli atın ilgilisi 1. gelen 5 nolu SAKARBAŞI isimli ata protesto çekmiş olup, protesto Komiserler Kurulunca Red edilmiştir. Kesin sonuç: 5/8/10/1/12/ olarak sonuçlanmıştır.

2 numaralı ATEŞ TUTAN isimli at start makinesinden çıkış yapmadığından Atın Antrenörü M.KEKLİK' in konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesi gereğince (4-a) bentleri gereği İHTAR cezası verilmiştir.ATEŞ TUTAN isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

6 numaralı TOUCH GREY isimli at start makinesinden çıkış yapmadığından Atın Antrenörü K.YILDIZ' ın konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesi gereğince (4-a) bentleri gereği İHTAR cezası verilmiştir. TOUCH GREY isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

7 numaralı YEMCİ REŞİT isimli at start makinesinden çıkış yapmadığından Atın Antrenörü C.ÖZKAN' nın konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesi gereğince (4-a) bentleri gereği İHTAR cezası verilmiştir. YEMCİ REŞİT isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

BURSA

KOŞU NO: 2

Koşuda 6 numarada kayıtlı BOYLAM isimli atın Binicisi NEVZAT AVCİ, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici NEVZAT AVCİ ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 3 numarada kayıtlı HERGELE isimli atın Binicisi TOLGA YILDIZ, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici TOLGA YILDIZ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 5 numarada kayıtlı YURTTAY isimli atın Binicisi HALİL KAPLAN, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici HALİL KAPLAN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

Koşuda 10 numarada kayıtlı JİNDA isimli at start makinesine girişte huysuzluk yapmıştır. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör VELİ AKBULUT; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

Koşuda 2 numarada KATISFACTION isimli atın Binicisi ONUR YILDIZ, koşuda 800 metrelerde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici ONUR YILDIZ; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi gereğince İhtar cezası ile cezalandırılmıştır