KOŞU NO: 2

5 numaraya kayıtlı YILDIZLI ASLAN isimli atın binicisi Musa DEMİR' in, son düzlüğünde ata fazla sayıda Kamçı (7 Adet) kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten ve suçunu tekerrürden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 6. fıkrası ve At Yarışları Yönetmeliğin de değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca 14 (ondört) gün süre ile tribün ve eklentileri dışında , yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve/ veya sanat icrasından yasaklanmış ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.