KOŞU NO: 1

22.05.2019 tarihinde 5. koşuda 5 numaralı YAKAMOZBEY adlı atın binicisi Vedat KIZMAZ koşunun 1200 metrelerinde hatalı kamçı kullanmıştır. (atın boyun bölgesine vurmak). Bu nedenle binici Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6/ Maddesi gereği 458 TL para cezası ve 7 (yedi) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici olarak sanat icrasından yasaklama cezası ile verilmiştir.