KOŞU NO: 1

25.05.2019 tarihinde 2. koşuda 4 Numarada kayıtlı MARENGO isimli ata binen Nurettin ŞEN usulüne uygun olmayan sayıda (6 adet) kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış savunması 30.05.2019 tarihinde Kurulumuza ulaşmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince 458 TL para ve 14 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.