İSTANBUL

KOŞU NO: 3

2 numaraya kayıtlı olarak koşan PRENSES MONTANA isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a)ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

3 numaraya kayıtlı olarak koşan ALFİDAN isimli atın jokeyi Müslüm ÇELİK, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

8 numaraya kayıtlı olarak koşan RIFKİYE isimli atın jokeyi Mehmet KAYA, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a)ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

BURSA

KOŞU NO: 1

Koşuda 6 numarada kayıtlı YAMAN ADAM isimli atın Antrenörü NESİH DOĞAN, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Antrenör NESİH DOĞAN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 6 numarada kayıtlı YAMAN ADAM isimli atın Binicisi MAHMUT TURAN, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici MAHMUT TURAN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 8 numarada kayıtlı MİSS GÖLCÜK isimli atın Binicisi TOLGA YILDIZ, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici TOLGA YILDIZ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

Koşuda 9 numarada kayıtlı KARACAGÜZELİ isimli atın binicisi tescilli formayı giymemiştir. Atın Antrenörü HASAN TEKİNALP; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 2. fıkrasına göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 8 numarada kayıtlı İMHAN isimli at koşuya başlamamıştır. Atın Antrenörü ÇETİN DEMİR; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 8 numarada kayıtlı İMHAN isimli at, koşuya başlamadı. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği; (15 GÜN)yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir

KOŞU NO: 6

Koşuda 7 numarada kayıtlı DODO isimli atın binicisi tescilli formayı giymemiştir. Atın Antrenörü YÜKSEL TALUK; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 2. fıkrasına göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

Koşuda 4 numarada kayıtlı ORTAYLI isimli at start hakemi emrine girmemiştir. Atın Antrenörü MENDUH KAPLAN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 4 numarada kayıtlı ORTAYLI isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği; (15 GÜN)yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.