ANKARA

KOŞU NO: 2

3 Numarada kayıtlı KAPIDAĞ isimli ata binen Cihat YILDIRIM son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR verilmiştir.

12 Numarada kayıtlı ÇOLPANLI isimli atın antrenörü Ramazan TAŞDELEN yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

3 Numarada kayıtlı CANSUYUM isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK atını start mahalline geç götürmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 121. maddesi birinci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

10 Numarada kayıtlı AYPELDA ROZERIN isimli atın antrenörü Fehmi DEMİR Jokeyine tescil edilmiş renk ve şekilde forma giydirmemesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesi 2 inci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

İZMİR

KOŞU NO: 1

4 numarada kayıtlı İSKENDER isimli atın antrenörü Kenan ELALDI yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

1 numarada kayıtlı CALLIENTE isimli atın aprantisi Mertcan ÇELİK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numarada kayıtlı FRESH YOURSELF isimli atın jokeyi Gökhan GÖKÇE son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 4

4 numarada kayıtlı NIGELLA İsimli atın antrenörü, 10 numarada kayıtlı RUN FOR DERYA isimli atın jokeyinin kendi atını engellediği gerekçesiyle yarışa protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protestonun reddine karar verilmiştir. 10 numarada kayıtlı RUN FOR DERYA isimli atın jokeyi Kadir TOKAÇOĞLU son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden ve protestoya neden olduğundan, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

1 numarada kayıtlı AKSOYAK isimli atın aprantisi Furkan KARAKURT koşunun ilk virajında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

3 numarada kayıtlı HAYTA isimli atın jokeyi Alaattin KÜRÜNDÜK yarışın yaklaşık son 800 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

15 numarada kayıtlı LITTLE LEGEND isimli atın aprantisi Furkan KARAKURT son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiştir. Furkan KARAKURT savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır