Yüksek Komiserler Kurulu’nun 20/05/2019 tarih ve 779/Y-5 sayılı toplantısında alınan karar gereği;

 

23 Haziran 2019 Pazar günü İstanbul’da yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle 23 Haziran 2019 Pazar günü koşulacak olan İstanbul yarışlarının 22 Haziran 2019 Cumartesi gününe, 22 Haziran 2019 Cumartesi günü koşulacak olan Ankara yarışlarının ise 23 Haziran 2019 Pazar gününe alınmasına karar verilmiş olup Yarış Otoritesi Bakanlık Makamınca da onaylamıştır.