KOŞU NO: 4

4.Koşuda, koşuyu 3. olarak bitiren 3 numaralı FATOŞHANIM isimli atın antrenörü M. TÜRKOĞLU, koşuyu 2. olarak bitiren 6 numaralı TANNURUNKIZI isimli ata son 200 metrede kendi atına faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto reddedilmiştir. Ayrıca protestoya neden olan 6 numaralı TANNURUNKIZI isimli atın binicisi A.C.BİNİZETOĞLU, son 200 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuza çağırılarak savunması alındıktan sonra İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir. Ayrıca, 2 numaralı KASAPMICI isimli atın binicisi İ. AKYAVUZ, son 200 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

Yarışın videosu için tıklayınız

Protesto videosu için tıklayınız