İSTANBUL

KOŞU NO: 6

3 numaraya kayıtlı olarak koşan DEMRECAN isimli atın jokeyi Müslüm ÇELİK, son viraja girilirken yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numaraya kayıtlı olarak koşan EĞİLKIZI isimli atın jokeyi Halis KARATAŞ, start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

5 numaraya kayıtlı olarak koşan GİZEMAVİ isimli atın jokeyi Özcan YILDIRIM, start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numaraya kayıtlı olarak koşan SACİDE TAY isimli atın antrenörü Ömer GÜNELİ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesinden çıkış yapmamasına sebebiyet verdiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

YARIŞIN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KOŞU NO: 8

7 numaraya kayıtlı olarak koşan SANAY isimli atın aprantisi Fırat ARSLAN, son düzlükte fazla sayıda (8 defa) kamçı kullanması sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

YARIŞIN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ADANA

KOŞU NO: 1

1.Koşuda, 3 numaralı GRAY HORSE isimli at starttan çıkmadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü A. DİNÇ 'e atını iyi antrene ettirmediği için ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 3

3.Koşuda, koşuyu 3. olarak bitiren 1 numaralı NESTOR isimli atın antrenörü H. ATAŞ, koşuyu 1. olarak bitiren 3 numaralı ve 2. olarak bitiren 5 numaralı atlara son 400 metrede kendi atına faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto reddedilmiştir. Ayrıca protestoya neden olan 3 numaralı ROTABELLİ isimli atın binicisi M.S.ÇELİK, son 300 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

YARIŞIN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PROTESTO VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

KOŞU NO: 5

5.Koşuda, 9 numaralı KARASULU KIZ isimli atın binicisi M. BAYDAN son 150 metrede ve 13 numaralı UÇANBORFO isimli atın binicisi B. BEKTAŞ son 300 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmelerinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmaları istenmiştir. Konu ile ilgili savunmalarını yasal sürelerini beklemeden Kurulumuza vermişlerdir. Ancak savunmaları yeterli görülmediğinden binicilerden M. BAYDAN' a 5 gün ve 458 TL para cezası, B. BEKTAŞ' a ise 7 gün ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 9

9. Koşuda, 3 numaralı BACHELOR DEGREES isimli atın binicisi S. ERKUŞ, hatalı start çıkışı yaparak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün ve 458 TL para cezası verilmiştir.