03 Aralık Pazar günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 1400 metre kum pistte yapılan, 4 ve Yukarı Arap safkanlarının katıldığı günün 1.Koşusu olan Şartlı-4 Koşu’da; 4 numarada kayıtlı KÖYAĞASI DEMİR isimli atın antrenörü, 5 numarada kayıtlı YEKSIRA isimli atın binicisinin kendi atlarını engellediği gerekçesi ile protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protestoların reddine oy birliği ile karar verilmiştir. 5 numarada kayıtlı YEKSIRA isimli atın binicisi Özcan YILDIRIM son düzlükte usulsüz kulvar değiştirmek usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen binici savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi (a) bendi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

03 Aralık Pazar günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 1400 metre kum pistte yapılan, 3 Yaşlı İngiliz safkanlarının katıldığı günün 4.Koşusu olan Hand-16 Koşu’da; 4 numarada kayıtlı GUTSHOT isimli atın antrenörü 5 numarada kayıtlı KINGSA isimli atın binicisi ile 9 numarada kayıtlı MINGUINHO isimli atın binicisinin kendi atını engellediği gerekçesi ile protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protestonun reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

3 numarada kayıtlı KING USTA isimli atın antrenörü 4 numarada kayıtlı GUTSHOT isimli atın binicisinin kendi atını engellediği gerekçesi ile protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protestonun reddine oy birliği ile karar verilmiştir.  2 numarada kayıtlı SEASIDE SONG isimli atın binicisi Mertcan ÇELİK son düzlükte usulsüz kulvar değiştirmek usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen binici savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi (a) bendi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

5 numarada kayıtlı KINGSA isimli atın binicisi Nevzat AVCİ son düzlükte usulsüz kulvar değiştirmek usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen binici savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili savunması haklı görüldüğünden herhangi bir ceza verilmemiştir.

7 numarada kayıtlı BARİ isimli atın binicisi Sinan AKŞIN son düzlükte usulsüz kulvar değiştirmek usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen binici savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi (a,b-1) bendi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 1.861 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numarada kayıtlı MINGUINHO isimli atın binicisi Alican İNCİ start çıkışında ve son düzlükte usulsüz kulvar değiştirmek usulsüz kulvar değiştirmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen binici savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

03 Aralık Pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu’nda 1400 metre kum pistte yapılan, 4 Yaşlı Arap safkanlarının katıldığı günün 3.Koşusu olan Hand-14 yarışta; koşu sonrasında, 3 numaralı SAHRACAN isimli atın binicisi Hışman ÇİZİK' in son 10 metreden sonraki koşu performansı hakkında binici ile görüşülmüştür. Binicinin, eyerinin kaydığı gerekçesiyle atını fotofinişe kadar yeterince teşvik edemediğini Komiserler Kurulu’na beyan etmesi üzerine, koşu sonrası padokta Ring Hakemlerimizin yapmış olduğu kontrolle binicinin beyanı teyit edilmiş olup biniciye herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır.