İzmir 15.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

3 numarada kayıtlı KURDOĞLU isimli atın jokeyi Mustafa TARHAN fazla sayıda kamçı kullanarak (8 kamçı) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6. Maddesi gereği ( 09.06.2019 gününden başlamak üzere) 7 (yedi) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numarada kayıtlı ARUZTAY isimli atın aprantisi Furkan HİM start çıkışından bir süre sonra yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

5 numarada kayıtlı HANDECİK isimli atın jokeyi Tolga YILDIZ start çıkışında ve son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numarada kayıtlı TUĞTEKİNBEY isimli atın jokeyi Çetin OK start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

 

KOŞU NO: 3

2 numarada kayıtlı İRADELİYILDIZ isimli atın antrenörü Aytekin COŞKAN atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

2 numarada kayıtlı İRADELİYILDIZ isimli atın antrenörü Aytekin COŞKAN atın jokeyine tescil edilmemiş renk ve şekilde forma kullandırdığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/2 maddesi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 4

3 numarada kayıtlı WAR REASON isimli atın jokeyi Nevzat AVCİ süresi içerisinde tartı mahallinde bulunmayarak tartı yükümlülüğünü yerine getirmediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiştir. Nevzat AVCİ savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır

5 numarada kayıtlı CRACKER BABY isimli atın aprantisi Mertcan ÇELİK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden ve yanındaki ata yaklaştığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

10 numarada kayıtlı LORDSDAUGHTER isimli atın antrenörü Regaip YILDIZ atının yarışa adapte olamaması ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

11 numarada kayıtlı HARLAN CREEK isimli atın jokeyi Cem ŞEN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

1 numarada kayıtlı LAYD LION isimli atın antrenörü Hasan TEKİNALP yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numarada kayıtlı BERFİKO isimli atın jokeyi Barış KURDU son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır

KOŞU NO: 6

5 numarada kayıtlı GÖRKEM isimli atın jokeyi Barış KURDU fazla sayıda kamçı kullandığından (8 adet) savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO: 8

1 numarada kayıtlı BALDAĞI isimli atın aprantisi Çetin CANPOLAT, start çıkışından bir süre sonra yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek ve yanındaki ata yaklaşarak temas ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

14 numarada kayıtlı SU MELEK İsimli atın antrenörü, 13 numarada kayıtlı COŞGEL isimli atın jokeyinin kendi atını engellediği gerekçesiyle yarışa protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protestonun reddine karar verilmiştir.

13 numarada kayıtlı COŞGEL isimli atın jokeyi Tolga YILDIZ, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden ve protestoya neden olduğundan (tekerrüren) savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi (a) bendi ve 2. Maddesi gereği ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Ankara 20.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 5

8 Numarada kayıtlı YAHYABABA isimli ata binen Hışman ÇİZİK foto finish sonrası attan düşmüş ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

KOŞU NO: 8

6 Numarada kayıtlı GÜRSOYHAN isimli ata binen Harun ÇANAKÇI son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.