İstanbul

KOŞU NO: 1

9 numaraya kayıtlı MAVİŞİM isimli atın antrenörü Cemil TURAN, atını yeteri kadar eğitmeyerek start makinesinden çıktıktan sonra durarak koşuya adapte olamamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

3 numaraya kayıtlı olarak koşan DERBİKAYA isimli atın antrenörü Fehmi DİZDAROĞLU, biniciye at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirmesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

4 numaraya kayıtlı olarak koşan İBRİŞİM isimli atın jokeyi Ali KAÇMAZ, son viraj dönülürken yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

5 numaraya kayıtlı olarak koşan İLK KARABEDİR isimli atın jokeyi Metin HAMEDİ, son viraj dönülürken yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numaraya kayıtlı olarak koşan KURDELE isimli atın jokeyi Gökhan GÖKÇE, son viraj dönülürken yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

3 numaraya kayıtlı olarak koşan SUMMER PICTURES isimli atın antrenörü Hüseyin ŞİMŞEK' in kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; tüm koşuyu protesto ettiği bildirilmiştir. Çekilen protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

3 numaraya kayıtlı olarak koşan SUMMER PICTURES isimli atın aprantisi Mehmet Salih ÇELİK, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 10

9 numaraya kayıtlı olarak koşan TONYUKUK isimli atın antrenörü Ömer GÜNELİ, biniciye at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirmesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır. 

Bursa

KOŞU NO: 6

Koşuda 8 numarada kayıtlı GÖNÜL KIRMAZ isimli atın Binicisi SİNAN ÖZEN, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici SİNAN ÖZEN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 7

Koşuda 1 numarada kayıtlı KING OMER isimli atın Binicisi ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ, koşu bitmeden nümayişte bulunarak Yarış Usul ve Nizamlarına Aykırı Hareket etmiştir. Binici ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ; ifadeye çağırılmıştır.