İSTANBUL

KOŞU NO: 4

3 numaraya kayıtlı olarak koşan ÖZÜN isimli atın antrenörü Hasan TEKİNALP, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinasına geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

ADANA

KOŞU NO: 1

1.Koşuda, 1 numaralı GÖKKURT isimli atın binicisi M.S.ÇELİK, 650 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Kurulumuza çağırılarak savunması alındıktan sonra ihtar cezası verilmiştir ( 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1-a ).

Yine aynı koşuda, 5 numaralı ÇIKMAZOĞLU isimli atın binicisi İ.GÖÇER, son 250 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 2

2.Koşuda, 2 numaralı SİHİRBAZ KIZ isimli atın binicisi M.A.AKTÜRK, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı ( 6 adet ) vurmasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

KOŞU NO: 4

4.Koşuda, 8 numaralı CRAZY BOY isimli at starttan çıkmadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü Y. MİSDİK e atını iyi antrene ettirmediği için ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 8

8.Koşuda, 13 numaralı MİNORKA isimli at starttan 100 metre geç çıktığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü M. DAŞ' a atını iyi antrene ettirmediği için ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.