İZMİR

KOŞU NO: 1

5 numarada kayıtlı KAMENİÇE isimli atın antrenörü Seyit GÖKÇE yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

5 numarada kayıtlı KAMENİÇE isimli atın jokeyi Barış KURDU koşunun son virajından önce yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

1 numarada kayıtlı GÜLÜŞLÜ isimli atın jokeyi Tolga YILDIZ koşunun ilk virajından önce yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 3

3. koşuda; 1 numaralı boxta bulunan 2 numarada kayıtlı FOREVER HERE isimli atın huysuzluk yapması ve arka sağ ayağının start makinasının demirlerine takılması üzerine start verilmesi esnasında jokeyin aniden atından inmesi ve bu şekilde koşunun başlatılmasından dolayı start hakemlerince At Yarışları Yönetmeliğinin 15 madde (e) bendi uyarınca hatalı çıkış kararı verilmesi hususu, At Yarışları Yönetmeliğinin 9. maddesinin 1. bendi çerçevesinde Kurulumuzca değerlendirilmiş olup, startın hükümsüz sayılmasına ve At Yarışları Yönetmeliğinin 54. maddesi 3.bendine göre koşunun hemen tekrarlanmasına Kurulumuzca karar verilmiştir.

5 numarada kayıtlı ASKOROZ isimli atın jokeyi Tugay ALICI son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

10 numarada kayıtlı SİRİDERYA isimli atın jokeyi Çetin OK start çıkışı ve son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (c) bendi gereği 5 (beş) gün süreyle sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

6 numarada kayıtlı PRENSES SABRİNA isimli atın jokeyi Onur YILDIZ start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

7 numarada kayıtlı TWIST LADY isimli atın antrenörü Metin SAÇAN yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

1 numarada kayıtlı YAĞIZINOĞLU isimli atın antrenörü Seçkin YANIK yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numarada kayıtlı EL GAMBO isimli at start makinasından geç çıkış yaptığından yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi uyarınca koşulara katılmaktan yasaklanmasına, 

8 numarada kayıtlı EL GAMBO isimli atın antrenörü Aziz TEKE atının start makinasından geç çıkış yapması ve atını yeterince eğitmediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunması tebliğ edilmiştir. Aziz TEKE savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO: 8

1 numarada kayıtlı GOLDEN KING isimli atın antrenörü Seyit GÖKÇE yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

2 numarada kayıtlı EVDEGÜL isimli atın antrenörü Alican ÖKSÜZLER yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

5 numarada kayıtlı ARTİSEMRE isimli atın jokeyi Tolga YILDIZ koşunun yaklaşık son 1000 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

7 numarada kayıtlı EKİNER isimli atın aprantisi Halil KAPLAN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (c) bendi gereği 5 (beş) gün süreyle sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numarada kayıtlı ZENGİNCE isimli atın antrenörü Halim KAYA yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

10 numarada kayıtlı YÜCEDAĞ İsimli atın antrenörü, 6 numarada kayıtlı LANDING isimli atın jokeyinin kendi atını engellediği gerekçesiyle yarışa protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protestonun reddine karar verilmiştir. 6 numarada kayıtlı LANDING isimli atın jokeyi Ali Can İNAN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden ve protestoya neden olduğundan savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (c) bendi gereği 5 (beş) gün süreyle sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

 Ankara 23.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

2 Numarada kayıtlı HACIVAT isimli ata binen Hışman ÇİZİK son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR verilmiştir.

KOŞU NO: 5

7 Numarada kayıtlı ALYAYLA isimli atın antrenörü Şahin İPEK deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamaması nedeni ile 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.