Bursa 18.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

Koşuda 4 numarada kayıtlı COGENERATION isimli at koşuya adapte olamamıştır. Atın Antrenörü ARİF ALTUĞ ÇEKENOĞLU; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1 fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

Koşuda 4 numarada kayıtlı GÜMBÜRGÜMBÜR isimli atın Binicisi ÖZCAN YILDIRIM, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici ÖZCAN YILDIRIM; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır 

Koşuda 5 numarada kayıtlı SELKUT isimli atın Binicisi KADİR TOKAÇOĞLU, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici KADİR TOKAÇOĞLU; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

İstanbul 26.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

3 numaraya kayıtlı olarak koşan SARRAFŞAH isimli atın jokeyi Akın SÖZEN, start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

6 numaraya kayıtlı olarak koşan EYLEMİM isimli atın jokeyi Selim İPEK, start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

3 numaraya kayıtlı olarak koşan MAGIC RAMPER isimli atın antrenörü Seyit GÖKÇE’ nin kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 9 numaralı atın aprantisi kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiğini bildirmiştir. Çekilen protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

9 numaraya kayıtlı olarak koşan ASLAN ADAM isimli atın aprantisi Halil KAPLAN, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır