ANKARA

KOŞU NO: 4

8 Numarada kayıtlı AKREBİNKIZI isimli atın antrenörü Ahmet KAPLAN yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

3 Numarada kayıtlı BY KEMAL isimli ata binen Harun ÇANAKÇI start çıkışı iç kulvardan dış kulvara doğru kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

9 Numarada kayıtlı SERDARIM isimli ata binen Umut SARICA start çıkışı iç kulvardan dış kulvara doğru kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

1 Numarada kayıtlı BAY PATRON isimli atın antrenörü Emin KARATAŞ deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamaması nedeni ile 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

14 numarada kayıtlı YELLOW RED isimli at starttan çıkmaması nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

14 Numarada kayıtlı YELLOW RED isimli atın antrenörü Abdullah ÇİFTÇİ yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

14 numarada kayıtlı RASHFORD isimli at koşuya adapte olamaması nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

14 Numarada kayıtlı RASHFORD isimli atın antrenörü Sabit EREN yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

İZMİR

KOŞU NO: 2

6 numarada kayıtlı NEFİN isimli atın aprantisi Nedim KILIÇASLAN son düzlükte fazla sayıda kamçı (7 Adet) kullandığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiştir. Nedim KILIÇASLAN savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO: 4

1 numarada kayıtlı ÇAKIR CAFER isimli atın antrenörü Aytekin COŞKAN yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numarada kayıtlı HARPUTUN KIZI isimli atın antrenörü Halim KAYA, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO: 6

5 numarada kayıtlı DAĞBİLEN isimli atın antrenörü Osman KAPLAN, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO: 8

5 numarada kayıtlı İRADELİYILDIZ isimli atın antrenörü Aytekin COŞKAN, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO: 9

2 numarada kayıtlı FALÇATA İsimli atın antrenörü, 5 numarada kayıtlı ELİPS isimli atın jokeyinin kendi atını engellediği gerekçesiyle yarışa protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protestonun reddine karar verilmiştir.

5 numarada kayıtlı ELİPS isimli atın jokeyi Dorukhan PALAUR, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden ve protestoya neden olduğundan savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

5 numarada kayıtlı ELİPS isimli atın antrenörü Duran TEKELİ, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

9 numarada kayıtlı MORE THAN WORDS isimli at start makinasından çıkış yapmadığından yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi uyarınca koşulara katılmaktan yasaklanmasına,

9 numarada kayıtlı MORE THAN WORDS isimli atın antrenörü Hacı KURT, atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir.

Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

13 numarada kayıtlı ALOŞUM isimli atın aprantisi Furkan HİM, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır. 13 numarada kayıtlı ALOŞUM isimli atın antrenörü Mehmet KAYA, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.