İstanbul

KOŞU NO: 5

12 numaraya kayıtlı olarak koşan OĞLUM SERKAN isimli atın antrenörü Nihat KAYA, deklare ettiği seyisi doping mahallinde bulundurmadığından dolayı kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet etmemiştir. Konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilip savunması alındıktan sonra kurulumuzca karar verilecektir.

Adana

KOŞU NO: 1

09.06.2019 tarihinde yapılan 2. koşuda 2 numaralı SİHİRBAZ KIZ isimli atın binicisi M.A.AKTÜRK, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 6 adet ) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi sonunda Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 16/06/2019 Pazar günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 2

2.Koşuda, koşuyu 4. olarak bitiren 6 numaralı BENAZİR KIZ isimli atın antrenörü Ş.OLĞAÇ, koşuyu 3. olarak bitiren 2 numaralı ata , 600 metrede kendi atına faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto reddedilmiştir. Ayrıca protestoya neden olan 2 numaralı NEŞVAN isimli atın binicisi M.AKYAVUZ, 600 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 3

3.koşuda, 8 numaralı KIRIMDAN isimli atın binicisi E.SİNCAN, start çıkışından sonra yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 5

5.Koşuda, 9 numaralı KUBİ DAYI isimli at starttan çıkmadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü K.COŞKUN a atını iyi antrene ettirmediği için ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 7

7.Koşuda, 10 numaralı APASBEY isimli at starttan çıkmadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü M.TÜRKOĞLU na atını iyi antrene ettirmediği için ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

Yine aynı koşuda, 8 numaralı ÇIKMAZOĞLU isimli atın binicisi H.POLAT, start çıkışından sonra yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir. 

KOŞU NO: 8

8.Koşuda, 5 numaralı EL NINO isimli atın binicisi K.TOKAÇOĞLU, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı ( 6 adet ) vurmasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

KOŞU NO: 10

10.Koşuda, 7 numaralı DERAY HANIM isimli atın binicisi S.ERKUŞ, son 400 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket ettiğinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.