BURSA

KOŞU NO: 1

Koşuda 2 numarada kayıtlı KARAİBO isimli atın Binicisi ÇETİN TAŞ, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici ÇETİN TAŞ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır 

KOŞU NO: 2

Koşuda 2 numarada kayıtlı BODRUMKIZI isimli atın binicisi tescilli formayı giymemiştir. Atın Antrenörü ESMA ÇETİN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 2. fıkrasına göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 6 numarada kayıtlı DALYAHANIM isimli atın binicisi tescilli formayı giymemiştir. Atın Antrenörü A.EMİN AVCI; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 2. fıkrasına göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 3

Koşuda 9 numarada kayıtlı WOODS RUNNER isimli at koşuya başlamamıştır. Atın Antrenörü TUNCAY PELEN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 9 numarada kayıtlı WOODS RUNNER isimli at, koşuya başlamadı. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği; (15 GÜN)yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

Koşuda 7 numarada kayıtlı TOMİRİS isimli atın Binicisi AYHAN KURŞUN, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici AYHAN KURŞUN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

Koşuda 9 numarada kayıtlı YANAR TAŞ isimli atın Antrenörü MEMDUH KAPLAN, atının aksiyonunun son düzlükte bozulduğu gerekçesiyle koşuya protesto çekmişlerdir. Yapılan incelemede 12 numaraya kayıtlı CESURMİRZA isimli atın Binicisi Berkan ÇIĞLA, son düzlükte hatalı kulvar değiştirerek 9 numarada kayıtlı atın, son 200 metrede kulvar değiştirerek ve çarparak hareketlerini engellediği tespit edildiğinden protesto kabul edilerek (12-5-7-9) olan sıralama (5-7-9-12) olarak değiştirilmiştir. Binici Berkan ÇIĞLA ifadeye çağrılmıştır.

Koşuda 12 numarada kayıtlı CESURMİRZA isimli atın Binicisi Berkan ÇIĞLA, son düzlükte hatalı kulvar değiştirerek, derece değişikliğine neden olmuştur. Binici Berkan ÇIĞLA ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmıştır. Kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini beyan etmiştir.

KOŞU NO: 8

Koşuda 12 numarada kayıtlı ÖZÜMNİLSU isimli at koşuya 10-15 boy geç başlamıştır. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör SİBEL CAN; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi gereğince İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

Koşuda 17 numarada kayıtlı BABA SÜLO isimli at koşuya 10-15 boy geç başlamıştır. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör MUSTAFA ATAL; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi gereğince İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

ŞAMLIURFA

KOŞU NO: 2

3 nolu CAN OPRAH isimli atın binicisi H.PARILDAR ' ın yarış yerlerinin düzen ve disiplini bozduğundan dolayı ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddeleri gereğince (4-a),(4-b1) bentleri uyarınca İHTAR ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

8 nolu STAR ROSE isimli at start makinasından sağlıklı çıkış yapmaması nedeniyle, Atın Antrenörü M.KEKLİK' in konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 121. Maddesnin (4-a), (4-b1) bendi gereğince İHTAR ve 458 TL. para cezası verilmiştir.

STAR ROSE isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir. 8 numaraya kayıtlı STAR ROSE isimli atın binicisii M.Emin DOĞAN'a start mahaline zamanında gitmediğinden dolayı ifasesi alınmış olup, kensine 6132 S.K. 4-a maddesi gereğince İHTAR cezası verilmiştir.

10 numaraya kayıtlı SAKARBAŞI isimli atın binicisi Galip KILIÇ'a start çıkışı yarış usul ve nizamlarına aykırı hareketinden dolayı ifasesi alınmış olup, kensine 6132 S.K. 4-a maddesi gereğince İHTAR cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 3

3 nolu TOUCH GREY isimli at start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle, Atın Antrenörü Kazım YILDIZ' ın konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 121. Maddesnin (4-a), (4-b1) bendi gereğince İHTAR ve 458 TL. para cezası verilmiştir. TOUCH GREY isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 4

11 nolu HERON isimli at start makinasından sağlıklı çıkış yapmaması nedeniyle, Atın Antrenörü F. ALTIN' ın konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 121. Maddesnin (4-a), (4-b1) bendi gereğince İHTAR ve 458 TL. para cezası verilmiştir. HERON isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 5

6 nolu DOKUMACIKIZ isimli at start makinasından sağlıklı çıkış yapmaması nedeniyle, Atın Antrenörü M.KEKLİK' in konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesnin (4-a) bendi gereğince İHTAR cezası verilmiştir.DOKUMACIKIZ isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 6

7 nolu KEPEZ VALLEY isimli at start makinasından sağlıklı çıkış yapmaması nedeniyle, Atın Antrenörü V.ÇİZİK' in konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 121. Maddesnin (4-a), (4-b1) bendi gereğince İHTAR ve 458 TL. para cezası verilmiştir. KEPEZ VALLEY isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 7

10 nolu SAMRAVHAN isimli at start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle, Atın Antrenörü İ. SAYIS' ın konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 121. Maddesnin (4-a), (4-b1) bendi gereğince İHTAR ve 458 TL. para cezası verilmiştir. SAMRAVHAN isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.