İSTANBUL

KOŞU NO: 1

6 numaraya kayıtlı olarak koşan REX isimli atın jokeyi Ali KAÇMAZ, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

4 numaraya kayıtlı olarak koşan PORSUK KIZI isimli atın jokeyi Gökhan KOCAKAYA, start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 5

1 numarada kayıtlı ÖZBATU isimli atın antrenörü İsmet TEKİNALP’ in kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 6 ve 7 numaralı atların aprantilerinin kendi atını engellediklerinden dolayı neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir. Çekilen protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

4 numaraya kayıtlı olarak koşan YURTYAPAN isimli atın aprantisi Doğukan SAV, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet etmemiştir. Konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilip savunması alındıktan sonra kurulumuzca karar verilecektir.

7 numaraya kayıtlı olarak koşan OLRIC isimli atın aprantisi Bekir Mert MIRIK, karşı düzlük ve son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal etmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

 

ELAZIĞ

KOŞU NO: 1

12.06.2019 tarihinde yapılan yarışlardan sonra 2 numaralı HOVARDA adlı atın sahibi Bahri ÇİZİK rakip atların ilgililerine hakaret ederek yarış yerlerinin düzen ve disiplininin bozulmasına sebep olmuştur. At sahibi Bahri ÇİZİK Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 126/1 maddesi gereğince 458 TL para cezası ile 15 gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesissilere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

4 Numarada kayıtlı ÖZ ŞUBAT isimli ata binen Fetullah FELHAN son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

10 Numaraya kayıtlı REMİLİKIZ isimli ata binen Mehmet DOĞAN, start çıkışından sonra hatalı kulvar değiştirmiş ve usulüne uygun olmayacak şekilde (atın boyun bölgesine vurmak) kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendi isteği üzerine savunması allınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince 458 TL para ve 7 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 3

6 Numarada kayıtlı KÜÇÜKBAKIR isimli atın antrenörü Mehmet BALTA jokeyine tescil edilmemiş renk ve şekilde forma giydirmesi nedeni ile 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesi 2 inci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

1 Numarada kayıtlı SEÇKİNER isimli ata binen Müslüm CANPOLAT start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b-1 bendleri gereğince İHTAR ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 7

9 Numarada kayıtlı ATEŞ TUTAN isimli at starttan çok geç çıkmış ve koşmamıştır. Antrenör Mahmut KEKLİK atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

ATEŞ TUTAN adlı ata, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi gereğince yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

KOŞU NO: 9

2 Numarada kayıtlı TATVAN BEYİ isimli ata binen Delil KORKMAZ start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b-1 bendleri gereğince İHTAR ve 458 TL para cezası verilmiştir. 4 Numarada kayıtlı İLKERBEYLİ isimli at starttan çıkmamış ve koşmamıştır. Antrenör Mehmet BALTA atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

İLKERBEYLİ adlı ata, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi gereğince yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.