ANKARA

KOŞU NO: 1

2 numarada kayıtlı KARAATEŞ isimli at starttan çıkmaması nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

2 Numarada kayıtlı KARAATEŞ isimli atın antrenörü Ahmet KAPLAN yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

İZMİR

KOŞU NO: 1

3 numarada kayıtlı SAFKAYA isimli atın jokeyi Hakan YILDIZ koşunun son virajında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 2

6 numarada kayıtlı WAR REASON isimli atın antrenörü Hacı KURT, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numarada kayıtlı HARLAN CREEK isimli atın antrenörü Necati KULAK, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem antrenörün savunmasını takiben yapılacaktır.

10 numarada kayıtlı ADIEU isimli atın antrenörü Yunus AYDIN, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiştir. Yunus AYDIN savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO: 3

9 numarada kayıtlı ICE BOX isimli atın antrenörü Zafer AVCI, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 4

2 numarada kayıtlı ANGER isimli atın jokeyi Sinan ÖZEN, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiştir. Sinan ÖZEN savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

8 numarada kayıtlı NARCOTIC isimli atın antrenörü Mehmet TAMER, atının start makinasına girişte huysuzluk yaparak yarışı geciktirmesi ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

1 numarada kayıtlı GOBEN isimli atın Apranti Mertcan ÇELİK, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

5 numarada kayıtlı PERİ RUHSAR isimli atın antrenörü Varol KELLECİ, atının start makinasından geç çıkış yapması ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numarada kayıtlı BERFİKO isimli atın antrenörü Ceyhun YEDİREN, atının start makinasından geç çıkış yapması ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numarada kayıtlı MISS SERITANA isimli atın antrenörü Murat ÖZTÜRK atının ring mahallinde huysuzluk yapması, piste giriş yapmaması ve atınızı yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem antrenörün savunmasını takiben yapılacaktır.

14 numarada kayıtlı STARLICE isimli atın antrenörü Metin Yüksel AKKEYİK, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem antrenörün savunmasını takiben yapılacaktır.

21 numarada kayıtlı SADİFNA isimli atın antrenörü Mehmet ÇAM, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem antrenörün savunmasını takiben yapılacaktır.