BURSA

KOŞU NO: 1

Koşuda 2 numarada kayıtlı MAVİDALGA isimli atın Binicisi TOLGA YILDIZ, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici TOLGA YILDIZ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 7

Koşuda 4 numarada kayıtlı FIRTINA TOYNOK isimli at koşuya başlamamıştır. Atın Antrenörü SİNAN AYDEMİR; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

İSTANBUL

KOŞU NO: 4

1 numaraya kayıtlı olarak koşan SİNGAPUR isimli atın aprantisi Özgür GÖNÜLTAŞ, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numaraya kayıtlı olarak koşan CİHANIN OĞLU isimli atın antrenörü Şükrü ÇELİK, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinasından çıkış yapmamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

2 numaraya kayıtlı olarak koşan DOMINANCE isimli atın antrenörü Volkan YÜKSEL, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesinden çıkış yapmamasına sebebiyet verdiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet etmemiştir. Konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilip savunması alındıktan sonra kurulumuzca karar verilecektir.