İZMİR

KOŞU NO: 1

6 numarada kayıtlı FADİK isimli atın aprantisi Yunus Emre YÜKSEL son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numarada kayıtlı IŞIKSULTAN KIZI isimli atın antrenörü Başol ÖZGÜR, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

3 numarada kayıtlı ÇAY isimli atın aprantisi Mürsel KAYİŞ yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numarada kayıtlı SEVDAM isimli atın jokeyi Çetin OK start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

6 numarada kayıtlı PARAMPARÇA isimli atın jokeyi Sinan ÖZEN start çıkışında sonra yarış usul ve esaslarına aykırı hareket savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

4 numarada kayıtlı KAMERTAY isimli atın aprantisi Muharrem OK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numarada kayıtlı CANBERKEFE isimli atın aprantisi Yunus Emre YÜKSEL start çıkışından bir süre sonra ve son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiştir. Yunus Emre YÜKSEL savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

9 numarada kayıtlı SİNYOR isimli atın aprantisi Bekir Mert MIRIK start çıkışından yaklaşık 200 metre sonra yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiştir. Yunus Emre YÜKSEL savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

10 numarada kayıtlı YAVUZEFE isimli atın antrenörü Ramazan ALTUNBAŞ, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numarada kayıtlı ÇİRKİN KRAL isimli at start makinası kapaklarına vurarak kaçmış ancak jokeyinin de gayreti ile birkaç metre sonra yakalanmış ve Veteriner Hekim muayenesine tabi tutularak start makinasına alınmıştır.

12 numarada kayıtlı ÇİRKİN KRAL isimli atın antrenörü Mehmet YAPAROĞLU, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 6

2 numarada kayıtlı BİG DADAŞ isimli atın jokeyi Atakan Cem DAĞDEVİREN koşunun son virajında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

3 numarada kayıtlı NEON KNIGHT isimli at start makinasından çıkış yapmamıştır. Konu ile ilgili antrenörün savunması yeterli görüldüğünden söz konusu ata ve antrenöre ceza verilmemiştir.

9 numarada kayıtlı ERVURGUN isimli atın jokeyi Mahmut SAV start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

9 numarada kayıtlı PUFUDUK isimli at start makinası içerisinde huysuzlanarak yere çökmüş start görevlerinin gayreti ile makinadan dışarıya çıkartılmış ve Veteriner Hekim muayenesine tabi tutularak start makinasına alınmıştır

KOŞU NO: 9

13 numarada kayıtlı TATARKAN isimli at Finish çizgisini geçtikten sonra topallamaya başlamış Veteriner Hekim muayenesine tabi tutularak detaylı tetkik ve tedavisi için at hastanesine sevk edilmiştir.

15 numarada kayıtlı GÜMÜŞKANAT isimli atın jokeyi Nevzat AVCİ koşunun son 400 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

21 numarada kayıtlı DADAŞOĞLU isimli atın aprantisi Berkan ULUKAN koşunun yaklaşık son 900 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

İSTANBUL

KOŞU NO: 4

2 numaraya kayıtlı ÇILGIN SERDAR isimli atın antrenörü Ömer GÜNELİ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinasından çıkış yapmamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.