KOŞU NO: 1

16/06/2019 tarihinde yapılan, 8.Koşuda, 5 numaralı EL NINO isimli atın binicisi KADİR TOKAÇOĞLU, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı ( 6 adet ) vurmasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir. Savunmasını 23/06/2019 Pazar günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 14 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.