ANKARA

KOŞU NO: 1

5 Numarada kayıtlı GEL GAYRI isimli ata binen Nurettin ŞEN son virajda kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

10 Numarada kayıtlı RÜZGAR ROZA isimli atın antrenörü Nihat KAYA Aksesuar ve diğer malzemelerin renginin forma rengine uymamasından dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 31 Maddesinin üçüncü fıkrası ve 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

3 Numarada kayıtlı ASLANSEDA isimli ata binen Ayhan KURŞUN start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

13 Numarada kayıtlı YILDIZSENA isimli ata binen Mehmet AKYAVUZ start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır

11 Numarada kayıtlı TRACE isimli ata binen Ali KAÇMAZ start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup savunması yeterli görülmüştür.

13 Numarada kayıtlı YILDIZSENA isimli ata binen Mehmet AKYAVUZ son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri ve ikinci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

2 Numarada kayıtlı ASİL GÜLNUR isimli ata binen Müslüm ÇELİK start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri ve ikinci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

12 Numarada kayıtlı YELİZKIZ isimli atın antrenörü Şeref OLĞAÇ yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

4 Numarada kayıtlı ŞÜŞÜ isimli atın antrenörü Alper CİĞER Jokeyine tescil edilmiş renk ve şekilde forma giydirmemesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesi 2 inci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

7 Numarada kayıtlı IMOGEN isimli ata binen Ali KAÇMAZ son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri ve ikinci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

6 Numarada kayıtlı ONEANDONLY isimli atın antrenörü Ömer Faruk TAN koşuya protesto çekmiştir. Komiserler Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda koşuyu protesto eden 6 Numarada kayıtlı ONEANDONLY isimli ata derece değişikliğini gerektirecek bir engel oluşmadığından protestonun reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

4 Numarada kayıtlı MONTEVERDE isimli ata binen Gökhan KOCAKAYA son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 8

5 Numarada kayıtlı YARAMAZ isimli atın antrenörü Nihat KAYA deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamaması nedeni ile 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

ADANA

KOŞU NO: 1

16/06/2019 tarihinde yapılan, 10.Koşuda, 7 numaralı DERAY HANIM isimli atın binicisi S.ERKUŞ, son 400 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket ettiğinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 23/06/2019 Pazar günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 5 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 6

6.Koşuda, koşuyu 2. olarak bitiren 5 numaralı DUBLIN isimli atın antrenörü A.ÇİFTÇİ, koşuyu 1. olarak bitiren 6 numaralı ata , son 100 metrede kendi atına faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto reddedilmiştir. Ayrıca protestoya neden olan 6 numaralı PUZZLE isimli atın binicisi M.A.SOLMAZ, son 100 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.