25 Haziran 2019 Salı gününe Raporlu ve Cezalı Jokeyler. Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
İ.SOYAD 25.06.2019 25.06.2019
B.AVERBAK 25.06.2019 25.06.2019
İS.DEMİR 24.06.2019 26.06.2019
M.SEVER 15.06.2019 30.06.2019
G.KALIN 13.06.2019 12.07.2019
Ş.YILMAZ 10.06.2019 09.07.2019
M.G.ARSLAN 07.06.2019 21.07.2019
M.K.CEYLAN 07.06.2019 06.07.2019
M.BERBER 29.05.2019 27.06.2019
G.KABAPALAMUT 28.05.2019 11.07.2019
M.E.DOĞANCIK 27.05.2019 25.06.2019
VED.GÖKÇE 14.05.2019 11.08.2019
Y.ARAS 29.04.2019 27.06.2019
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
F.YARDIMCI 14.05.2019 31.08.2019
K.TOKAÇOĞLU 26.06.2019 09.07.2019
B.ÇIĞLA 24.06.2019 03.07.2019
N.KILIÇASLAN 25.06.2019 01.07.2019
S.ERKUŞ 26.06.2019 30.06.2019
B.KURDU 16.06.2019 29.06.2019
M.G.ÇALIŞKAN 23.06.2019 29.06.2019
M.DOĞAN 22.06.2019 28.06.2019
M.ERSEÇGEL 07.06.2019 26.06.2019
M.KAYA 17.06.2019 26.06.2019
MÜS.ÇELİK 25.06.2019 25.06.2019
A.SÖZEN 25.06.2019 25.06.2019
M.A.AKTÜRK 19.06.2019 25.06.2019
B.BEKTAŞ 19.06.2019 25.06.2019

ANKARA 75 Yıl Hipodromunda Komiserler Kurulu Kararları

KOŞU NO: 1

1 Numarada kayıtlı BLACKBOARD isimli atın antrenörü Ramazan BARMAN atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

6 Numarada kayıtlı MY DARLING isimli atın antrenörü Fehmi DEMİR atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

3 Numarada kayıtlı AYDEREAĞASI isimli ata binen Okan GÖKÇE son düzlükte usulüne uygun olmayan sayıda (7 adet) kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince 458 TL para ve 7 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 6

2 Numarada kayıtlı HAKK HANI isimli ata binen Akın SÖZEN yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı tahkikat başlatılmıştır.

KOŞU NO: 7

3 Numarada kayıtlı MAHZUNKRAL isimli atın antrenörü Nihat KAYA deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamaması nedeni ile 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

12 Numarada kayıtlı QUEEN BEATRIX isimli atın antrenörü Savaş DEMİR atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır

KOCAELİ

KOŞU NO: 1

 5 numarada kayıtlı SADECEİZLE isimli at huysuzluk yaparak startın gecikmesine sebep olmasından dolayı antrenörü Fehmi DİZDAROĞLU atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numaraya kayıtlı YEŞİLKALE isimli atın binicisi Doğukan SAV start çıkışından sonra ve son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini belirtmiştir.

11 numaraya kayıtlı HOPA ŞAHI isimli atın binicisi İlker SOYAD start çıkışı yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini belirtmiştir

KOŞU NO: 5

12 numarada kayıtlı KILIÇSOY isimli atın antrenörü Erkut KOCA deklere edilmiş seyisini doping mahallinde bulundurmadığından dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 8

3 numarada kayıtlı HORONGÜZELİ isimli atın antrenörü Beyda TANRIKULU, kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde 9 numaralı atın jokeylerinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiş, koşu kurulumuzca incelenmiş olup protestonun reddine karar verilmiştir.

9 numaraya kayıtlı RED TIDE isimli atın binicisi Furkan YÜKSEL son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 9

10 numarada kayıtlı KOBRARECO isimli atın antrenörü Hasan TEKİNALP, kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde 11 numaralı atın jokeylerinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiş, koşu kurulumuzca incelenmiş olup protestonun reddine karar verilmiştir.

11 numaraya kayıtlı KARA ATİK isimli atın binicisi Mahmut TURAN son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten ve suçunu tekerrürden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendi ve 2. fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır