İSTANBUL

KOŞU NO: 1

2 numaraya kayıtlı olarak koşan ALY WINS isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK, son düzlükte fazla sayıda (8 defa) kamçı kullandığından dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir

KOŞU NO: 2

4 numaraya kayıtlı olarak koşan RONESANS isimli atın jokeyi Uğur TEMUR, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 3

4 numaraya kayıtlı olarak koşan DALLAS isimli atın jokeyi Ali KAÇMAZ, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numaraya kayıtlı olarak koşan MAKİNİST isimli atın jokeyi Akın SÖZEN, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numaraya kayıtlı olarak koşan PERİ MASALI isimli atın antrenörü Azmi Kurtuluş KAYA, biniciye at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirmesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

8 numaraya kayıtlı olarak koşan RIŞVANOĞLU isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK, son viraj dönülürken yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

6 numaraya kayıtlı FARİLYALI isimli atın antrenörü Ergun USLU, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinasından çıkış yapmamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

ELAZIĞ

KOŞU NO: 1

9 numaralı RUN FOR LINA adlı at start mahaline giderken binicisi düşmüş ve at kaçmıştır. Bu nedenle at yarıştan çıkarılmıştır.

1 Numarada kayıtlı FIGHT FIGHTER isimli ata binen Mehmet TAŞKAYA start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR verilmiştir. 

KOŞU NO: 2

4 numaralı BAFRALI adlı atın binicisi Hasan DEMİRTAŞ'ın kask tokası kopmuş ve başından düşmüştür

KOŞU NO: 3

9 numaraya kayıtlı ŞENALP adlı atın binicisi M.Emin DOĞAN start çıkışından sonra hatalı kulvar değiştirerek yarış kurallarını ihlal etmiştir. Binici ifade için komiserler kuruluna çağrılmıştır

KOŞU NO: 4

4 numaralı DEMİRBAŞ adlı atın binicisi Halil PARILDAR, 6 numaralı GÜMBÜRGÜMBAR adlı atın binicisi Necmi ALTIN, 13 numaralı KARA OĞLUM adlı atın binicisi Hasan DEMİRTAŞ, 8 numaralı SİNKIZI adlı atın binicisi Mehmet TAŞKAYA, 15 numaralı HALENAY adlı atın binicisi Mehmet KESKİN ve 3 numaralı SİMENTAL adlı atın binicisi Müslüm CANPOLAT start çıkışında hatalı kulvar değişikliği yaptıklarından dolayı, biniciler kurulumuza çağrılarak uyarılmışlardır.

KOŞU NO: 5

5 Numarada kayıtlı BETONAYAK isimli ata binen Mehmet TAŞKAYA usulüne uygun olmayan sayıda kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince 458 TL para ve 7 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 7

7 Numarada kayıtlı CANDOSTUM isimli ata binen Halil POLAT start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR verilmiştir.

9 numaralı MAGIC LOVE adlı at starttan geç çıkmış ve koşuya adapte olmamıştır. Antrenör Muhammet KARALI konu ile ilgili olarak kurulumuza çağrılmıştır.

KOŞU NO: 8

16 Numarada kayıtlı SONSEVİNCEK isimli atın antrenörü Abdulgaffar TOPRAK deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamaması nedeni ile ifade için kurulumuza çağrılmıştır. 2 Numarada kayıtlı KISRAĞINTAYI isimli ata binen Caner TEPE start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR verilmiştir.