01.07.2019 tarihinden itibaren kayıtları yapılacak, on iki (12) ve üzerinde atın deklare edileceği koşularda;

2019 yılı Genel Hükümlerinin 12.maddesine istinaden birincilik ikramiyesinin %5’i oranında beşincilik ikramiyesi verilecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.