İSTANBUL

KOŞU NO: 3

4 numaraya kayıtlı QUEEN OF PROTI isimli atın antrenörü Atakan ŞIVGIN, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinasından geç çıkış yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

BURSA

KOŞU NO: 3

Koşuda 6 numarada ALFAROY isimli atın Binicisi SERCAN TIRPAN, koşunun 800 virajı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici SERCAN TIRPAN; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi gereğince İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

Koşuda 5 numarada kayıtlı FRANKENSTEIN isimli atın Binicisi NURETTİN ŞEN, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici NURETTİN ŞEN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

Koşuda 2 numarada ENERGİN isimli atın Binicisi HALİL KAPLAN, koşunun 800 virajı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici HALİL KAPLAN; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi gereğince İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

Koşuda 2 numarada kayıtlı BADİNHAN isimli at koşuya 8-10 boy geç başlamıştır. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör MENDUH KAPLAN; ifadeye çağırılmıştır.

KOŞU NO: 9

Koşuda 14 numarada kayıtlı MAVİŞİM isimli at koşuya başlamamıştır. Atın Antrenörü MERT BİLDİK; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 14 numarada kayıtlı MAVİŞİM isimli at, koşuya başlamadı. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği; (15 GÜN)yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

Koşuda 12 numarada TINAS RÜZGARI isimli atın Binicisi KÜRŞAT YILMAZ, koşunun 1600 virajı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici KÜRŞAT YILMAZ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır