Sıralı 5’li Bahis oyununda heyecan 7 Temmuz 2019 Pazar günü yeniden başlayacaktır. Yarış programlarında on iki (12) ve üzerinde atın koşacağı koşularda Sıralı 5’li Bahis oyunu uygulanacaktır.

*Sıralı 5’li Bahis oyununda birim fiyat 15 kuruş olarak uygulanacaktır.

*Koşunun ilk 5 derecesini sıralı olarak bilmeye yönelik oynatılmakta olan “Sıralı 5’li Bahis” oyununda sadece sıralı bilenler kazançlı sayılmaktadır.

*‘Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinciyi sırasıyla bilen bulunmadığı takdirde dağıtılacak tutar aynı yarış programındaki bir sonraki sıralı 5’ li bahis oyununa; yoksa, aynı hipodromun bir sonraki yarış programının ilk sıralı beşli bahis oyununa devretmektedir.

*Sıralı 5’li Bahis oyununda aynen tabela bahis oyununda olduğu gibi ekürinin sadece yazılan atı geçerli sayılmaktadır.

*Çıkan at durumunda ‘Üzerine sıralı 5’li bahis oynanan at veya atlardan bir veya bir kaçının koşuya iştirak etmemesi halinde çıkan at veya atlar üzerine oynanmış kombinasyonların iştirak bedelleri iade edilir.’

Yarışseverlerimize  önemle duyurulur.