İZMİR

KOŞU NO: 1

1 numarada kayıtlı HÜRREİS isimli atın jokeyi Halef KATI son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numarada kayıtlı BENLİ SULTAN isimli atın aprantisi Enis Emre DOĞRU son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

5 numarada kayıtlı ENGİNAR isimli atın antrenörü Mehmet GÜNDÜZELİ atının start makinasına girişte huysuzluk yapması yarışı geciktirmesi ve atını yeterince eğitememesi nedeniyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

5 numarada kayıtlı ENGİNAR isimli at start makinasına girişte huysuzluk yaparak yarışı geciktirdiğinden Kurulumuzca yarıştan çıkartılmıştır. Konu ile ilgili ata, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle, koşulara katılmaktan yasaklanma cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 3

1 numarada kayıtlı KARAGÜL BEYİ isimli atın aprantisi Muharrem OK koşunun son viraj öncesinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

3 numarada kayıtlı ZENGİNCE isimli atın jokeyi Adem ŞEN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numarada kayıtlı TURBOKADİR isimli atın aprantisi Berkan ULUKAN koşunun son 800 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO: 5

6 numarada kayıtlı PERİ RUHSAR isimli atın antrenörü Varol KELLECİ atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitememesi nedeniyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numarada kayıtlı PERİ RUHSAR isimli at start makinasından çıkış yapmamıştır Konu ile ilgili ata, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle, koşulara katılmaktan yasaklanma cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 610 numarada kayıtlı SWEETIE BERYL isimli atın antrenörü Mehmet KAYA yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 6

14 numarada kayıtlı GALİÇYA isimli atın antrenörü Semi YUDUM atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitememesi nedeniyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

14 numarada kayıtlı GALİÇYA isimli at start makinasından çıkış yapmamıştır Konu ile ilgili ata, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle, koşulara katılmaktan yasaklanma cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 7

6 numarada kayıtlı BÜYÜK BABA isimli atın aprantisi Bekir Mert MIRIK koşunun son düzlüğünde fazla sayıda kamçı kullandığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6 Maddesi gereği 7 (yedi) gün süreyle sanat icrasından men ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numarada kayıtlı COUNT ON YOU isimli atın aprantisi Mürsel KAYİŞ start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numarada kayıtlı KEREMTOSH isimli atın koşunun ilk düzlüğünde yarışı bırakması üzerine Veteriner Hekim muayenesine tabi tutulmuş atın sağlıklı olduğu raporlanmıştır.

17 numarada kayıtlı GOGO isimli atın antrenörü Gani HALKATAŞ atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitememesi nedeniyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

17 numarada kayıtlı GOGO isimli at start makinasından çıkış yapmamıştır Konu ile ilgili ata, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle, koşulara katılmaktan yasaklanma cezası verilmiştir.

ANKARA

KOŞU NO: 5

8 Numarada kayıtlı POWER KING isimli ata binen Velat DEMİR start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.