İSTANBUL

KOŞU NO: 2

4 numaraya kayıtlı olarak koşan ÇALIŞKANHAN isimli atın binicisi Damla TÜYSÜZ, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 6

3 numaraya kayıtlı olarak koşan ALTINBAŞAK isimli atın jokeyi Selim KAYA, start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet etmemiştir. Konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilip savunması alındıktan sonra kurulumuzca karar verilecektir.

8 numaraya kayıtlı olarak koşan BABY AZRA isimli atın jokeyi Furkan YÜKSEL, start çıkışı yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

14 numaraya kayıtlı olarak koşan LAYD LION isimli atın jokeyi Mehmet KAYA, start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet etmemiştir. Konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilip savunması alındıktan sonra kurulumuzca karar verilecektir.

KOŞU NO: 8

14 numarada kayıtlı MATBAACI isimli atın antrenörü İmdat KÖKSEL’ in kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 21 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir.Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

KOŞU NO: 9

18 numaraya kayıtlı olarak koşan INNOVATION isimli atın antrenörü Mehmet ARICI, biniciye at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirdiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet etmemiştir. Konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilip savunması alındıktan sonra kurulumuzca karar verilecektir.

ADANA

KOŞU NO: 1

1.Koşuda, koşuyu 3. olarak bitiren 4 numaralı PILLER isimli atın antrenörü V.ÇİZİK, koşuyu 1. olarak bitiren 2 numaralı ve 2. olarak bitiren 1 numaralı atlara son 200 metrede kendi atına faul yaptıkları gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto kabul edilerek sıralama 2-1-4-3 iken , 2-4-1-3 şeklinde değiştirilmiştir. 1 numaralı HOLOSKO isimli atın binicisi H.İ.AKKAYA, son 200 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket ederek derece değişikliğine neden olduğundan 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 122/7. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 10 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 3

3.Koşuda, koşuyu 3. olarak bitiren 1 numaralı KARADERVİŞ isimli atın antrenörü İ.KÖROĞLU, koşuyu 1. olarak bitiren 5 numaralı BOLT GIRL isimli ata son 100 metrede kendi atına faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto reddedilmiştir.