01/07/2019 Pazartesi

Bursa 23.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 8

Koşuda 9 numarada kayıtlı UMAY isimli at koşuya başlamamıştır. Atın Antrenörü RAMAZAN COŞKUN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 9 numarada kayıtlı UMAY isimli at, koşuya başlamadı. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği; (15 GÜN)yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

KOŞU NO: 9

Koşuda 1 numarada kayıtlı KUSURSUZ GÜÇ isimli atın Binicisi FERDİ KABADAYI, start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici FERDİ KABADAYI ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmıştır. Kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini beyan etmiştir.

Kocaeli 11.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

3 numaraya kayıtlı ÇAĞRI isimli atın binicisi Adem ASLAN start çıkışından sonra yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 3

4 numarada kayıtlı BOGDANOVIC isimli at start makinesinden geç çıkış yapmasından dolayı antrenörü Tuba ÖZTÜRK TİMUR atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numaraya kayıtlı OĞLUM OZAN isimli atın binicisi Kadir AYDIN'ın, son düzlüğünde ata fazla sayıda Kamçı (7 Adet) kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 6. fıkrası ve At Yarışları Yönetmeliğin de değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca 7 (yedi) gün süre ile tribün ve eklentileri dışında , yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve/ veya sanat icrasından yasaklanmış ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

 

02/07/2019 Salı

ANKARA

KOŞU NO: 1

25.06.2019 tarihinde 6. koşuda 2 Numarada kayıtlı HAKK HANI isimli ata binen Akın SÖZEN usulüne uygun olmayan sayıda (7 adet) kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış savunması 02.07.2019 tarihinde Kurulumuza ulaşmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince yarış usul ve esaslarına aykırı hareketi sebebiyle 458 TL para ve 7 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

27.06.2019 tarihinde 10. koşuda 14 Numarada kayıtlı SEFİRA isimli ata binen Erkan TUNÇ son düzlükte kulvar değişikliği yaparak derece değişikliğine neden olmasından dolayı Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış savunması 02.07.2019 tarihinde Kurulumuza ulaşmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 122. maddesinin yedinci fıkrasının b ve d bendi gereğince 458 TL para ve 10 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 2

6 Numarada kayıtlı TESLA isimli atın antrenörü Ali GÜNEŞ atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

2 Numarada kayıtlı GLEN isimli ata binen Umut SARICA son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

6 Numarada kayıtlı TESLA isimli ata binen Mert Ali SOLMAZ son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

1 Numarada kayıtlı STORM LIFE isimli atın antrenörü Ramazan TAŞDELEN atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

ELAZIĞ

KOŞU NO: 1

2 numaralı CAMUZ GÜZELİ adlı at start çıkışında tökezleyerek binici İsmail KATI'nın düşmesine sebep oldu. Binici hastaneye sevk edildi.

2 numaralı CAMUZ GÜZELİ adlı atın yedekçisi Ömer CAMUZ, start mahalinde yarış yerlerinin düzenini bozarak yarış yerlerinin düzenini bozmuştur. Ömer CAMUZ Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 126/1 maddesi gereğince 458 TL para cezası ile 15 gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesissilere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası ile cezalandırılmıştır.

10 Numarada kayıtlı SABRİYE isimli atın antrenörü Orhan BAKIR atını yeterince eğitmeyerek (Yarışa adapte olmamak) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 2

18 Numarada kayıtlı OYTUNTAY isimli ata binen Halil POLAT koşu süresince usulüne uygun olmayan sayıda kamçı kullanmasından dolayı tahkikat başlatılmıştır.

KOŞU NO: 4

18 Numarada kayıtlı REMİLİKIZ isimli ata binen Mehmet Emin DOĞAN start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri ve ikinci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

12 Numarada kayıtlı OĞLUM SEYMEN isimli atın antrenörü Cebrail LAÇO deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamaması nedeni ile 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

2 Numarada kayıtlı KILÇIK isimli atın antrenörü Sabri SAYIN atını yeterince eğitmeyerek (Starttan 100 m. geç çıktı.) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

2 numarada kayıtlı KILÇIK isimli at start makinesinden geç çıkmıştır (100 m.). KILÇIK adlı ata, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi gereğinde yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

6 Numarada kayıtlı LİDEREFE isimli ata binen Menderes AVŞAR son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri ve ikinci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

2 Numarada kayıtlı ALSİLSÜPÜRKIZ isimli atın antrenörü Mehmet BALTA atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, tahkikat başlatılmıştır.

KOŞU NO: 8

15 Numarada kayıtlı OTANTK isimli ata binen Mehmet PARLAK start çıkışından sonra hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri ve ikinci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

13 Numarada kayıtlı NİZAMİ isimli atın binicisi Mehmet Ali AKTÜRK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, tahkikat başlatılmıştır.